Social Ekonomi Vad är det?

Med begreppet social ekonomi menas verksamheter som inte har ekonomisk vinst som främsta mål. Den sociala ekonomin har fått allt större betydelse i Sverige och länsstyrelser och kommuner med flera arbetar nu för att sprida information om detta.

Ladda hem hela kompendiet som pdf här!

 

Social ekonomi sysselsätter tusentals i Stockholms län.

Rapport från Länsstyrelsen 2007-12-17 via denna länk 

Hela kartläggningen, 104 sidor och 4,5 MB, finns också att ladda ner på samma sida.

Rör detta folkbiblioteken?

Kompendiet gavs ut hösten 2007