Nyhetsbrev, Nämdö Hembygdsförening, samt hänt på Nämdö med omnejd

PUB för alla åldrar i Nämdö hembygdsgård första lördagen i månaden kl 18-23 (utom i januari, juli och augusti).

NÄMDÖDAGEN är det alltid sista lördagen i juli kl 11-16 och kl 20-01 i området kring Nämdö hembygdsgård. Arrangeras av Nämdö hembygdsförening.


 

Aprilpub i Nämdö hembygdsgård

Återigen nästan fullsatt, i alla åldrar, när vi fick samlas i hembygdsgården för att denna gång serveras en supergod fisksoppa (inkl förrätt och efterrätt).

För andra gången fixade Solviksgänget, med Martin Sachs i spetsen, en kanonbra pub (första gången var det oktoberpuben 2023).

I kassan servade våra stabila bofasta Steffe och Jesper troget hela kvällen.

Marspuben i Nämdö hembygdsgård

Årets första pub i Nämdö hembygdsgård, lördag 2 mars!

Folkligt, festligt och fullsatt när ca 70 öbor, i alla åldrar, från Nämdöskärgården samlades i hembygdsgården för att serveras en smarrig chilli con carne - på hjortkött från Nämdö! Clare & co fixade puben med den äran.

Nyhetsbrev 37

Sommar, sol och brandutryckning

Nyhetsbrev 35

Städhelg 13-14/5 och mycket mer i nyhetsbrevet här!

Nyhetsbrev 34

Vårdagjämning och nyhetsbrev!

 • Nämdö skärgårdsråd lördag 25 mars kl 12 i hembygdsgården
 • Bokbåtsbeställning senast måndag 27 mars, Bokbåten kommer till torsdag Sand 27 april
 • Om föreningens pubar
 • Vårens nr av Nämdö Nu snart i din brevlåda (om du betalat medlemsavgiften för 2023)
 • Glömt att betala medlemsavgiften?

  MEDLEMSAVGIFT 2023

  Årsavgiften är 150kr per person och betalas i januari till plusgiro-konto 495 89 99-7. Ange medlem 2023 och namn. Adress och mejl om dy bytt.

  Du kan också Swisha beloppet  på: 123 527 84 29. Angemedlem 2023 och mejladress om du bytt.

Läs hela nyhetsbrevet här!

Nyhetsbrev 33

 • Ny plats och ny tid men samma datum för för Nämdö skärgårdsråd: fredag 3/2 kl 16 i Nämdö hembygdsgård.
 • Pub i hembygdsgården lördag 4/2
 • Årsmöte Nämdö hembygdsförening lördag 18/2

Läs hela nyhetsbrevet här!

Diskussion nationalpark i Nämdöskärgården, Solvik kl 14

Läs även hembygdsföreningens senaste nyhetsbrev, 2022-11-30 här!

Den nybildade gruppen Nämdö Skärgårdsråd bjuder in till en diskussion fredag 2 december i Solvik kl 14.00

Underlag för diskussionen, se nedan.

Tidigare möten med anteckningar

Underlag

Nyhetsbrev 30

Pub 5 november, minnesgudstjänst med Nämdö- och möjakörerna + orkester och solist, Runmarökanal öppen igen och mycket mer.

Trevlig läsning!

Nyhetsbrev 29

Läs om att städhelgen är flyttad, Runmarökanal stänger för renovering och inbjudan till ett förutsättningslöst möte om skola på Nämdö.

Trevlig läsning!

Nyhetsbrev 28

Sensommar i skärgården

Läs hela nyhetsbrevet här!

Nämdödagen!

Nämdödagsevenemanget på FB här!

Nämdödagen arrangeras av Nämdö hembygdsförening vid Nämdö hembygdsgård och på skolgården, Sand kl 11-16 med servering i hembygdsgården/marknad och kids corner på skolgården. Öppet på Nämdö bibliotek och Skärgårdsmuseet.

Från Nämdöområdet:

 • Östanviks gård
 • Nämdö Green Archipelago
 • Geggabageriet
 • Nämdö Fiber vid teknikhuset kl 12-14

Förberedelser inför Nämdödagen!

Insamling kl 11-14 vid hembygdsgården och Sands brygga. Fortsätt gärna att lämna loppis/auktionsbidrag på hembygdsgårdens veranda under veckan.

Tältresning mm vid hembygdsgården från kl 10. Nämdö hembygdsförening bjuder på lunch vid 12.30-tiden.

Mer info här! Och på FB-sidan här!

Välkomna alla!

Nyhetsbrev 26

Sol och vår och majpub i hembygdsgården på lördag 7/5!

Läs hela nyhetsbrevet här!

Nyhetsbrev 25

Påskhelgen på Nämdö mm

Läs nyhetsbrevet här!

Nyhetsbrev 24

Ställ fram klockan på söndag, Nämdöbor på vift och mycket mer.

Läs det fullmatade nyhetsbrevet här!

Nyhetsbrev 23 / Ny styrelse

Pub 5 mars, ny styrelse och mycket mer.

Läs ett fullmatat nyhetsbrev här!

Nyhetsbrev 22 / Årsmötets dagordning

Hela nyhetsbrevet här!

Årsmöte lördag 19 februari kl 14 i Nämdö hembygdsgård.

Handlingar på hemsidan några dagar innan mötet, enligt nyhetsbrevet.

Bilagor till hembygdsföreningens årsmöteshandlingar:

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fastställande av röstlängd

7. Fastställande av mötets behöriga utlysande

8. Verksamhetsberättelse

9. Ekonomisk berättelse

10. Revisionernas berättelse

11. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

14. Fastställande av budget och verksamhetsplan

15. Val av funktionärer

a) Ordförande för 2 år

b) Två ledamöter för 2 år, två ledamöter kvarstår 1 år

c) Tre suppleanter för 1 år

d) Två revisorer för 1 år

e) Valberedning, tre funktionärer för 1 år varav en sammankallande

f) Ombud till föreningar som NHBF är ansluten till

16. Motioner och andra frågor som hänskjutits till årsmötet

17. Rapport från arbetsgrupper

18. Målning av Hembygdsgården

19. Övriga frågor

20. Avslutning

Direkt efter mötet blir det information i Solvik om deras kommande planer.