Nyhetsbrev, Nämdö Hembygdsförening, samt hänt på Nämdö med omnejd


 

Nyhetsbrev 35

Städhelg 13-14/5 och mycket mer i nyhetsbrevet här!

Nyhetsbrev 34

Vårdagjämning och nyhetsbrev!

 • Nämdö skärgårdsråd lördag 25 mars kl 12 i hembygdsgården
 • Bokbåtsbeställning senast måndag 27 mars, Bokbåten kommer till torsdag Sand 27 april
 • Om föreningens pubar
 • Vårens nr av Nämdö Nu snart i din brevlåda (om du betalat medlemsavgiften för 2023)
 • Glömt att betala medlemsavgiften?

  MEDLEMSAVGIFT 2023

  Årsavgiften är 150kr per person och betalas i januari till plusgiro-konto 495 89 99-7. Ange medlem 2023 och namn. Adress och mejl om dy bytt.

  Du kan också Swisha beloppet  på: 123 527 84 29. Angemedlem 2023 och mejladress om du bytt.

Läs hela nyhetsbrevet här!

Nyhetsbrev 33

 • Ny plats och ny tid men samma datum för för Nämdö skärgårdsråd: fredag 3/2 kl 16 i Nämdö hembygdsgård.
 • Pub i hembygdsgården lördag 4/2
 • Årsmöte Nämdö hembygdsförening lördag 18/2

Läs hela nyhetsbrevet här!

Diskussion nationalpark i Nämdöskärgården, Solvik kl 14

Läs även hembygdsföreningens senaste nyhetsbrev, 2022-11-30 här!

Den nybildade gruppen Nämdö Skärgårdsråd bjuder in till en diskussion fredag 2 december i Solvik kl 14.00

Underlag för diskussionen, se nedan.

Tidigare möten med anteckningar

Underlag

Nyhetsbrev 30

Pub 5 november, minnesgudstjänst med Nämdö- och möjakörerna + orkester och solist, Runmarökanal öppen igen och mycket mer.

Trevlig läsning!

Nyhetsbrev 29

Läs om att städhelgen är flyttad, Runmarökanal stänger för renovering och inbjudan till ett förutsättningslöst möte om skola på Nämdö.

Trevlig läsning!

Nyhetsbrev 28

Sensommar i skärgården

Läs hela nyhetsbrevet här!

Nämdödagen!

Nämdödagsevenemanget på FB här!

Nämdödagen arrangeras av Nämdö hembygdsförening vid Nämdö hembygdsgård och på skolgården, Sand kl 11-16 med servering i hembygdsgården/marknad och kids corner på skolgården. Öppet på Nämdö bibliotek och Skärgårdsmuseet.

Från Nämdöområdet:

 • Östanviks gård
 • Nämdö Green Archipelago
 • Geggabageriet
 • Nämdö Fiber vid teknikhuset kl 12-14

Förberedelser inför Nämdödagen!

Insamling kl 11-14 vid hembygdsgården och Sands brygga. Fortsätt gärna att lämna loppis/auktionsbidrag på hembygdsgårdens veranda under veckan.

Tältresning mm vid hembygdsgården från kl 10. Nämdö hembygdsförening bjuder på lunch vid 12.30-tiden.

Mer info här! Och på FB-sidan här!

Välkomna alla!

Nyhetsbrev 26

Sol och vår och majpub i hembygdsgården på lördag 7/5!

Läs hela nyhetsbrevet här!

Nyhetsbrev 25

Påskhelgen på Nämdö mm

Läs nyhetsbrevet här!

Nyhetsbrev 24

Ställ fram klockan på söndag, Nämdöbor på vift och mycket mer.

Läs det fullmatade nyhetsbrevet här!

Nyhetsbrev 23 / Ny styrelse

Pub 5 mars, ny styrelse och mycket mer.

Läs ett fullmatat nyhetsbrev här!

Nyhetsbrev 22 / Årsmötets dagordning

Hela nyhetsbrevet här!

Årsmöte lördag 19 februari kl 14 i Nämdö hembygdsgård.

Handlingar på hemsidan några dagar innan mötet, enligt nyhetsbrevet.

Bilagor till hembygdsföreningens årsmöteshandlingar:

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fastställande av röstlängd

7. Fastställande av mötets behöriga utlysande

8. Verksamhetsberättelse

9. Ekonomisk berättelse

10. Revisionernas berättelse

11. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

14. Fastställande av budget och verksamhetsplan

15. Val av funktionärer

a) Ordförande för 2 år

b) Två ledamöter för 2 år, två ledamöter kvarstår 1 år

c) Tre suppleanter för 1 år

d) Två revisorer för 1 år

e) Valberedning, tre funktionärer för 1 år varav en sammankallande

f) Ombud till föreningar som NHBF är ansluten till

16. Motioner och andra frågor som hänskjutits till årsmötet

17. Rapport från arbetsgrupper

18. Målning av Hembygdsgården

19. Övriga frågor

20. Avslutning

Direkt efter mötet blir det information i Solvik om deras kommande planer.

Nyhetsbrev 21 / Julbordspuben inställd!

Det blev i alla fall en pub i år - novemberpuben! Nya tag till 2022!

Trots coronapandemin är det ändå mycket positivt som händer i Nämdöskärgården.

Läs det fullmatade nyhetsbrevet här!

Nyhetsbrev 19 / Höstmöte på lördag, 18/9

 • Rapport från senaste styrelsemötet och kommunens skärgårdsråd, agendan för höstmötet, info om studieresa med NGA i oktober
 • Första puben i hembygdsgården sen pandemin blir 6 november kl 18-23.
 • TIPS! Tidigare på dagen är det minnesgudstjänst med Nämdökören i Nämdö kyrka kl 11 (står ej med i nyhetsbrevet).

Viktiga datum:

 • Lördag 18/9 / Hembygdsföreningens höstmöte kl 14
 • Söndag 19/9 / Kyrkoval, hembygdsgården kl 12-14
 • Lördag 25/9 / Odlarforums skördemarknad vid hembygdsgården kl 11-15.30
 • Torsdag 30/9 / Manusstopp Nämdö Nu
 • Torsdag 7/10 / Bokbåten till Sands brygga kl 09.45-10.45
 • Lördag-söndag 9-10/10 / Städhelg vid hembygdsgården
 • Onsdag-torsdag 13-14/10 / Studieresa till Mariestad med Nämdö Green Archipelago
 • Tisdag 12/10, torsdag 14/10 och torsdag 21/10 / Workshops med Länsstyrelsen/Naturvårdsverket angående Nationalparksbildandet
 • Lördag 6 november / Minnesgudstjänst i Nämdö kyrka kl 11.
 • Lördag 6 november / Pub i Nämdö hembygdsgård kl 18-23

Läs hela Nyhetsbrevet här!