Om Nämdökören

Nästan hela kören framför Nämdö kyrka.

Fd körledare Elisabeth Ringbom längst till vänster.

Nämdökören bildades 1999 av Elisabeth Ringbom, kantor i församlingen och boende på Möja, på initiativ av Anita Ranebo, lärare i Nämdö skola. Vi repeterar efter ett överenskommet schema ca varannan eller var tredje vecka. När isarna breder ut sig i skärgården anpassar vi övningstillfällena efter just isläget, dåligt väder och framförallt mörkret. Därför lägger vi upp ett övningschema i början på varje termin.
Repetitionerna äger rum i Nämdö Hembygdsgård och i Nämdö kyrka. Fram till hösten 2012 har Elisabeth varit ledare för Nämdökören. Efter Elisabeths pensionering anställdes Dan Enberg att axla kantorrollen. Vi sjunger både profan och sakral musik och kompas ofta av körmedlemmen Erland Wennerberg på kontrabas. 

Körens 13 medlemmar bor eller är deltidsboende i Nämdöskärgården på 4 öar; Nämdö, Jungfruskär, Vånö och Uvö. (Körens stämmor består idag av 4 sopraner, 6 altar samt 3 basar och det bästa av allt: Vi har plats för fler!

Nämdökören är en kyrkokör i Djurö, Möja och Nämdö församling och när vi framträder vid gudstjänster i Nämdö kyrka är det under namnet Nämdö kyrkokör.
Varje sommar har vi en populär allsångskväll i Nämdö kyrka - Hela kyrkan sjunger.

Skärgårdskören: Nämdökören framträder även tillsammans med Möjakören, som också startades av Elisabeth för mer än tretti år sen och numera leds av Dan Enberg. De båda körerna kallar sig för Skärgårdskören när man uppträder tillsammans - vilket var Elisabeths idé. Körerna samarbetar numera även med kyrkokören på Djurö och Djurö spelmän.

Vartannat år har Skärgårdskören en allsångskväll på respektive ö. Möja har många musikanter som deltar vid dessa evenemang. På Nämdö är det en av pubkvällarna i Nämdö Hembygdsgård och på Möja har det varit i Möja skola.

År 2013, lade körerna från Nämdö, Möja och Djurö stor energi på musikstycket Volund som sedan framfördes i Djurö kyrka och i Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen tillsammans med musikanter från Djurö Spelmän. Detta år anställdes Sanna Räsänen som kantor med huvudsäte på Djurö och till hösten fick församlingens kantorer och Elisabeth inviga Nämdös nya riktiga kyrkorgel med stor pompa och ståt och efterfest i Nämdö hembygdsgård.

År 2014 blev det mer samarbete mellan församlingens körer. Pingsthelgen framfördes Guds Andedräkt, en nyskriven musikalisk mässa av Liam Lawton i irländsk folkton tillsammans med inhyrda samt lokala musikanter i Nämdö respektive Djurö kyrka. På Nämdö blev framförandet filmad av Katten & Björnen, se här. På sensommaren blev det Möjas tur.

Allsång i hembygdsgården tillsammans med Möjakören publördagen den 5 april och i Nämdö och Möja kyrka vecka 29 (mitt i juli).

Detta år anställdes också Åsa Meurling - komminister - som ny präst då Anna Ortner slutade. Åsa, som bor i Stavsnäs, har sen i höstas valt att göra som några till som bor på fastlandet - börja sjunga i Nämdökören. Fungerar riktigt bra när övningstiderna anpassas efter ordinarie båttrafik eller med inhyrd taxibåt. Man kommer alltid till Stavsnäs efter övningen på ett eller annat sätt.

I december deltog Nämdökören i Möjas julkonsert i Möja kyrka tillsammans med Möjakören. Det var samtidigt en present till Albert och Camilla som tillsammans med medresenärer besökte Roland Svenssonmuseet före julkonserten och väl hemma på Nämdö igen avslutade med fest i Nämdö hembygdsgård, även detta blev filmat av Katten & Björnen, se här.

År 2015 fortsatte samarbetet med öarnas kyrkokörer. På våren blev det dock profant med allsång i Nämdö hembygdsgård då majpuben gästades av Möjakören. Senare i maj hölls en musikgudstjänst i Nämdö kyrka, som inleddes med barndop, med körerna från Nämdö, Möja och Djurö. Efter gudstjänsten blev det lunch för kyrkans personal och medarbetare i Nämdö hembygdsgård.

I juni (samma dag som grovsopshämtningen i Sand) hölls en sammanlyst gudstjänst i Nämdö kyrka som även filmades för TV-produktionen Tro, Hopp & Kärlek där församlingens präst Åsa Meurling medverkade. Nämdökören sjöng men kom inte med i själva TV-programmet (bortklippta alltså). En tisdagkväll i juli deltog körerna från Nämdö och Möja i Nämdö kyrkas allsång med Taube på temat. En regnig kväll där hela 70 glada allsångare mös i en varm kyrka. Favorit i repris på Möja med ännu fler i publiken. Vi kunde också använda oss av Nord/Syd-linjen som körde sin första provsäsong denna sommar.

I september fick församlingens körer tillsammans med en kör från Ålands skärgård åka på körresa till Dublin, Irland. Där framfördes den irländska mässan Guds andedräkt i Christ Church Cathedral. Väl hemma igen gästades Nämdö av Mellösa församling (där Nämdö kyrkas fina orgel komer ifrån). Nämdökören och kören från Mellösa gav en konsert i Nämdö kyrka tillsammans med Djurö spelmän en solig söndag i september.

År 2016 testades samtalsgudstjänst sista söndagen i januari, februar och april. Lördag 4 juni hölls försommarkonsert i Nämdö kyrka: Guds andedräkt av Atle Burman (text) och Reibjörn Carlshamre (musik) med Nämdö kyrkokör. Flöjt: Patrik Ahlberg, piano: Carl Michael Bergerheim, bas: Erland Wennerberg, allt under ledning av kantor Dan Enberg. (efteråt fortsatte alla till puben i Nämdö Hembygdsgård).

Musik i sommarkväll, tisdagar i juli: Opera Divine, Orgelkonsert med Michael Dierks från Tyska kyrkan, Sång Kontra Bas med Klara Ahlersten (Uvö) och Viktor Widstam, Allsång "Hela kyrkan sjunger" med kyrkokörerna från Nämdö och Möja.

Minnesgudstjänst med Nämdökören på Allhelgona samt adventsmässa 1:a advent.

Julkonsert lördag 17 december - Julkonsert - videoinspelad av Dan Enberg, se här!

Nämdö kyrka kl 14.00 samt Möja kyrka kl 17: Du ljus, du stjärna av Alf Hambe, tonsatt av Hans Kennemark.
Medverkande: Möja och Nämdö kyrkokörer, solist: John Kinell, fiol: Bo Karlsson och Gaianeh Pilossian, oboe: Hedvig Marklund, kontrabas: Jonas Olofsson, piano: Britt Wennberg, orgel: Elisabeth Ringbom, textläsning: Gunilla Hansen Bering, dirigent: Dan Enberg, präst: Torbjörn Larsson

Nyårsbön kl 14.00, Präst: Olle Sjöholm Solist: Carl Unander-Scharin

Nämdö kyrkokörmedverkade under ledning av kantor Dan Enberg

 

År 2017 hade vi helgmålsbön lördagkväll 4 mars, lagom före marspuben i Nämdö Hembygdsgård. Som alltid på Nämdö: Uppståndelsemässa söndag 16 april.

Lördag 3 juni hölls försommarkonsert med Nämdökören i Nämdö kyrka: Musikgudstjänst med vårens sånger under ledning av kantor Dan Enberg. (Efteråt fortsatte alla till junipuben i Nämdö Hembygdsgård).

De uppskattade musikkvällarna i kyrkan var i år fyra tisdagar i juli: Duo Dialog - Dan Larsson & Magnus Grönlund (kammarmusik för klarinett & gitarr), orgelkonsert med organist Mathias Kjellgren och sopran Karin Lundin, slagverkskonsert med Johan Renman (marimba & trummor). Musikkvällarna avslutades med allsångskväll med församlingen, kyrkokörerna från Möja och Nämdö och Möja dragspelsorkester, allt under ledning av Dan Enberg. Dagen därpå var det allsång i Djurö kyrka med samma gäng och samma allsångsblad.

 

Sista lördagen i september firade Möja kyrkokör 40 år med att ge en konsert med musikstycken ur den mångåriga repertoaren och som avslutades med Vivaldis Gloria. Medverkade gjorde Barockensemblen Tre Kronor, tenor Carl Unander-Scharin, sopran Tove Nilsson och Lisa Carlioth samt några körmedlemmar från Nämdö. Dirigent Dan Enberg. Hela konserten i Möja kyrka finns på YouTube via Skärgårdsbryggan här!

 

Minnesgudstjänst med Nämdökören på Allhelgona, samt adventsmässa 1:a advent. Vid båda tillfällena var det det pub i Nämdö Hembygdsgård på kvällen.

 

Lördag den 9 december hölls en traditionell julkonsert i Nämdö kyrka där kyrkokörerna från Nämdö och Möja deltog under ledning av Dan Enberg. Efteråt blev det julbordsavslutning i Nämdö Hembygdsgård för körernas medlemmar och kyrkobesökarna (slutet sällskap).

 

Året avslutades som vanligt med Nyårsbön på själva nyårsafton kl 13. Direkt efter nyårsbönen blev det glädjande nog giftermål som alla kyrkobesökarna fick delta på samt ett antal inbjudna bröllopsgäster från Sverige och England. Efter vigselakten bjöd Nämdökören på "All you need is love" kompad av Dan Enberg på kyrkorgeln.

 

År 2018 - datum till höger. Under året läggs musikhändelser och gudstjänster i Nämdö kyrka upp som evenemang på församlingens öppna facebook-sida.

 

 

Elisabeth, Kajsa, Nilla, Albert, Gunilla med Olle, Erland, Ulf, Anna, Annika, Monica, Lotten, Märta, Inga, Camilla, Maria och Stina

Från och med ht 2012 fick Nämdökören Dan Enberg till körledare då Elisabeth Ringbom gick i pension. 


Nämdö kyrka 

Foto: Cybis

Nämdö kyrkas musikprogram mm 2018
församlingens hemsida hittar man gudstjänsterna i församlingens kyrkor.


Lördag 3 mars kl 17.30 - Helgmålsgudstjänst

Med Åsa Meuller, Dan Enberg och Nämdökören i Nämdö kyrka. Därefter pub i Nämdö hembygdsgård


Onsdag 14 mars kl 09.00 i Djurö kyrka - Biskopsinvitation

Biskop Eva Brunne träffar församlingen. Körerna från Djurö, Möja och Nämdö deltar.

Visitationsstämma i Värmdö kontrakt, brev från biskopen här!


Söndag 1 april kl 15 - Påskdagen
Uppståndelsemässa i Nämdö kyrka


Minnesanteckningar från församlingsdialogen här!


Söndag 8 juli kl 16 - Gudstjänst i Nämdö kyrka, Åsa Meurling


Söndag 15 juli kl 16 - Gudstjänst i Nämdö kyrka, Åsa Meurling


Söndag 22 juli kl 16 - Gudstjänst med nattvard i Nämdö kyrka, Yvonne Hallin


Tisdag 24 juli kl 19.00 - Hela kyrkan sjunger i Nämdö kyrka tillsammans med Nämdökören, Yvonne Hallin

Form: Nilla Söderqvist


Söndag 29 juli kl 16 - Gudstjänst i Nämdö kyrka, Yvonne Hallin


Tisdag 31 juli kl 19.00 - Musikgudstjänst i Nämdö kyrka, Åsa Meurling


Tisdag 7 augusti kl 19.00 - Orgelkonsert i Nämdö kyrka, Dan Enberg
Gunnel Testad (orgel) och Paula Testad (riksspelman fiol).
Välkomna att njuta spännande musik.


Söndag 30 september kl 13.30 - Konsert med Nämdö- och Möjakören:

Förklädd gud, en lyrisk svit av Lars-Erik Larsson med text av Hjalmar Gullberg.

(Dagen innan, lördag 29/9 ges Förklädd gud på Möja som en jubileumskonsert för att fira Möja kyrka 250 år. Konserten inleds som om det vore 1700-tal med könsseparerade kyrkbänkar, kyrkvärdar i tidsenlig dräkt och psalmsång utan orgel, kantorn Dan Enberg har luskat fram gamla psalmböcker. Sakta övergår gudstjänsten till nutid, en version av Förklädd Gud spelas och efteråt blir det förtäring i ett uppsatt cirkustält.

Läs mer om detta i Kyrkans tidning, här!

Dagen efter passar man sen på att ge konserten på Nämdö.


Lördag 3 november kl 11.00 - Alla helgons dag, Åsa Meurling

Minnesgudstjänst i Nämdö kyrka Nämdökören medverkar under ledning av kantor Dan Enberg. Kl 18 pub i Nämdö Hembygdsgård.


Lördag 1 december kl 15.00 - 1:a Advent

Adventsmässa i Nämdö kyrka Nämdökören medverkar under ledning av kantor Dan Enberg.

På kvällen: Julbordspub i Nämdö Hembygdsgård kl 18-23. Alla välkomna!


Lördag 15 december kl 13.00

Julkonsert i Nämdö kyrka Nämdökören medverkar under ledning av kantor Dan Enberg


Tisdag 25 december Julotta kl 07.00


Lördag 31 december Nyårsbön kl 13.00

Nämdö kyrkokör medverkar under ledning av kantor Dan Enberg


Klicka på affischerna för större bild.