Om Nämdökören

I Församlingsbladet nr 1-2019 kan man på sid 8-9 läsa om Nämdökören som 20-årsjubilerade år 2019.

Nämdökören bildades 1999 av Elisabeth Ringbom, kantor i församlingen och boende på Möja Det skedde på initiativ av Anita Ranebo, lärare i Nämdö skola som på den tiden var igång. Numera repeterar vi efter ett överenskommet schema ca varannan fredageftermiddag. Om isarna breder ut sig i skärgården anpassar vi övningstillfällena efter just isläget, dåligt väder och framförallt mörkret. Därför lägger vi upp ett övningschema i början på varje termin. Repetitionerna äger rum i Nämdö Hembygdsgård och i Nämdö kyrka. Inför Nämdökörens 10-årsjubileum (2009) togs detta foto på kyrktrappan:

Elisabeth, Kajsa, Nilla, Albert, Gunilla med Olle, Erland, Ulf, Anna, Annika, Monica, Lotten, Märta, Inga, Camilla, Maria och Stina

Från starten fram till hösten 2012 var Elisabeth ledare för Nämdökören, längst till vänster på fotot ovan. Efter Elisabeths pensionering anställdes Dan Enberg att axla kantorrollen. Vi sjöng och sjunger både profan och sakral musik och kompades ofta av körmedlemmen Erland Wennerberg på kontrabas. 

Körens 17 medlemmar bor eller är deltidsboende i Nämdöskärgården på fem öar; Nämdö, Jungfruskär, Vånö, Uvö och sen år 2019 även Runmarö. (Körens stämmor består idag av 6 sopraner, 7 altar, en tenor samt 3 basar och det bästa av allt: Vi har alltid plats för fler!

Nämdökören är en kyrkokör i Djurö, Möja och Nämdö församling och när vi framträder vid gudstjänster i Nämdö kyrka är det under namnet Nämdö kyrkokör.
Varje sommar har vi en populär allsångskväll i Nämdö kyrka - Hela kyrkan sjunger.

Skärgårdskören: Nämdökören framträder även tillsammans med Möjakören, som också startades av Elisabeth för mer än tretti år sen och som numera leds av Dan Enberg. De båda körerna kallar sig för Skärgårdskören när man uppträder tillsammans - vilket var Elisabeths idé. Körerna samarbetar även ibland med kyrkokören på Djurö och Djurö spelmän.

Vissa år har Skärgårdskören en allsångskväll på respektive ö. Möja har många musikanter som deltar vid dessa evenemang. På Nämdö är det en av pubkvällarna i Nämdö Hembygdsgård och på Möja har det varit i Möja skola.


År 2020 blev det inte så många körövninger eller framträdanden i Nämdö kyrka pga av coronapandemin.

Och den inplanerade körresan hösten 2020, till Ærø i Danmark, fick till exempel skjutas på framtiden.

Läs mer om Nämdökören och Nämdö kyrka året 2020 här!

På grund av coronapandemin ställdes även många av församlingens gudstjänster och konserter in, men flera av dem spelades istället in och kan ses via församlingens arkiv-sajt här!

För att hitta den enda inspelningen i Nämdö kyrka - med kyrkoherde Yvonne Hallin, kantor Dan Enberg och Nämdökören - får man skrolla längst ner på sidan till 1:a söndag efter Trefaldighet, 14 juni 2020.


Minnen från åren med Nämdökören finns som underrubriker i menyraden till höger.


År 2021 - datum till höger så fort de är planerade.

Under året läggs musikhändelser och gudstjänster i Nämdö kyrka också upp som evenemang på församlingens öppna facebook-sida.

 


Nämdö kyrka
Foto: Cybis

Sidan uppdaterad 2021-01-12

Nämdö kyrkas musikprogram mm 2021

församlingens hemsida hittar man så småningom gudstjänsterna i församlingens kyrkor.

Församlingstidningens nummer hittar man via länken här!

Åsa Meurling, som hållit i många av våra gudstjänster i Nämdö kyrka, särskilt med olika teman som varit mycket uppskattat, slutar sin tjänst i vår församling 28 januari 2021.
Läs en intervju med Åsa i senaste församlingsbladet / Jul 2020, sid 6.

Ge gärna en gåva till insamlingen för ett nytt antependium till Nämdö kyrka. Det var när Annika Wallin, som vid sin pensionering som kyrkvaktmästare i församlingen tackades av, önskade det när hon skänkte hela sin avtackningsgåva som startkapital till ett nytt antependium.

 Klicka på affischen för större bild!

Läs mer om församlingens swish-konton här!


Uppståndelsegudstjänst

Påskdagen söndag 4 april kl 15.00 i Nämdö kyrka


Vårkonsert


Sommargudstjänster


Sommarkonserter


Gudstjänst Nacka församling med konfirmander


Gudstjänst med Tyska S:t Gertruds församling


Kyrkoval 19 september 2021

Mer info kommer...


Minnesgudstjänst Allhelgona


Adventsgudstjänst


Julkonsert


Julotta


Nyårsbön