Om Nämdökören

I Församlingsbladet nr 1-2019 kan man på sid 8-9 läsa om Nämdökören som 20-årsjubilerade år 2019.

Nämdökören bildades 1999 av Elisabeth Ringbom, kantor i församlingen och boende på Möja Det skedde på initiativ av Anita Ranebo, lärare i Nämdö skola som på den tiden var igång. Numera repeterar vi efter ett överenskommet schema ca varannan fredageftermiddag. Om isarna breder ut sig i skärgården anpassar vi övningstillfällena efter just isläget, dåligt väder och framförallt mörkret. Därför lägger vi upp ett övningschema i början på varje termin. Repetitionerna äger rum i Nämdö Hembygdsgård och i Nämdö kyrka. Inför Nämdökörens 10-årsjubileum (2009) togs detta foto på kyrktrappan:

Elisabeth, Kajsa, Nilla, Albert, Gunilla med Olle, Erland, Ulf, Anna, Annika, Monica, Lotten, Märta, Inga, Camilla, Maria och Stina

Från starten fram till hösten 2012 var Elisabeth ledare för Nämdökören, längst till vänster på fotot ovan. Efter Elisabeths pensionering anställdes Dan Enberg att axla kantorrollen. Vi sjunger både profan och sakral musik och kompas ofta av körmedlemmen Erland Wennerberg på kontrabas. 

Körens 17 medlemmar bor eller är deltidsboende i Nämdöskärgården på fem öar; Nämdö, Jungfruskär, Vånö, Uvö och sen år 2019 även Runmarö. (Körens stämmor består idag av 7 sopraner, 8 altar, en tenor samt 4 basar och det bästa av allt: Vi har alltid plats för fler!

Nämdökören är en kyrkokör i Djurö, Möja och Nämdö församling och när vi framträder vid gudstjänster i Nämdö kyrka är det under namnet Nämdö kyrkokör.
Varje sommar har vi en populär allsångskväll i Nämdö kyrka - Hela kyrkan sjunger.

Skärgårdskören: Nämdökören framträder även tillsammans med Möjakören, som också startades av Elisabeth för mer än tretti år sen och som numera leds av Dan Enberg. De båda körerna kallar sig för Skärgårdskören när man uppträder tillsammans - vilket var Elisabeths idé. Körerna samarbetar även ibland med kyrkokören på Djurö och Djurö spelmän.

Vissa år har Skärgårdskören en allsångskväll på respektive ö. Möja har många musikanter som deltar vid dessa evenemang. På Nämdö är det en av pubkvällarna i Nämdö Hembygdsgård och på Möja har det varit i Möja skola.


År 2021 satte pandemin stopp för publika gudstjänster och körframträdanden första halvan även detta år. Precis som 2020. I takt med restriktionerna utökades dock verksamheten med inspelade gudstjänster och till viss del körsång, också den inspelad.

Sommaren 2021, när restriktionerna lättade något, kunde några gudstjänster hållas i Nämdö kyrka och även några enstaka konserter.

Hösten 2021 fick Nämdökören äntligen träffas igen för att öva tillsammans. Första gången sen pandemins intåg deltog Nämdökören under minnesgudstjänsten lördag 6 november. Därefter blev det en Adventsgudstjänst lördagen 27 november. Kören passade också på att ha en körövning på förmiddagen med välkommet lunchbrejk på Bistro Solvik som serverade julbordsbuffé. Därefter avslutades körövningen med 1:a Adventsgudstjänsten.

Julkonsert blev det också, mot alla odds. Lördag den 11 december kunde Skärgårdskören äntligen stråla samman. Körerna från Möja och Nämdö sjöng först i Nämdö kyrka kl 15 och sen i Möja kyrka kl 18. Kvällen avslutades på Möja Värdshus med en god middag för alla körisar.

Julkonserten spelades in av Arne Bengtsson från Runmarö, tenor i Nämdökören. Inspelningen kan snart ses via YouTube, men finns tillfälligt via sajten här!

Ytterligare ett tillfälle för Nämdökören blev det i Nämdö kyrka, nämligen Nyårsbön fredag 31 december.

Läs mer om Nämdökören och Nämdö kyrka året 2021 här!


Minnen från åren med Nämdökören finns som underrubriker i menyraden till höger.


År 2022 - datum till höger så fort de är inplanerade.

Nämdökörens övningsschema:

Varannan fredag kl 13-15.30 i Nämdö kyrka. För närvarande är vi glädjande nog många men vi blir jättegärna ännu fler! För närvarande är vi 20 deltagare i Nämdökören, fördelade i fyra stämmor:

7 sopraner, 8 altar, 1 tenor och 4 basar

Körledarare: Dan Eberg, som är tjästledigt våren 2022

Vikarierande körledare: Britt Wennberg till påsk.

Övningstillfällen våren 2022 i Nämdö kyrka:

Körövningar inför påsken: fredagarna 1/4 och 8/4 kl 13-15.30

Körövning efter påsk, med Dan:

 • fredag 22/4 kl 13.00-15.30
 • fredag 6/5 kl 13.00-15.30, efteråt planering inför sommarens program med Linn
 • fredag 20/5 kl 13.00-15.30, sommaruppehåll till:
 • fredag 12/8 kl 13.00-15.30
 • fredag 26/8 kl 13.00-15.30
 • fredag 9/9 kl 13.00-15.30
 • fredag 23/9 kl 13.00-15.30
 • Lördag 1/10 (extraövning)
 • fredag 7/10 kl 13.00-15.30
 • fredag 21/10 kl 13.00-15.30
 • fredag 4/11 kl 13-15.30 (höstövsveckan)
 • fredag 18/11 kl 13-15.30
 • fredag 2/12 kl 13-15.30

Konserter/framträdanden i Nämdö kyrka 2022

 • 17/4 Påskdagen kl 15-16, Nämdökören deltar
 • 26/5 Vårkonsert, Kristi him kl 14, därefter våravslutning för Nämdökören i Solvik
 • 5/7 Musik i sommarkväll kl 19, Djurö spelmän
 • 19/7 Musik i sommarkväll kl 19, 70-talsprogg på kyrkorgel med Errka Petersson
 • 2/8 Musik i sommarkväll kl 19, viskonsert med Embla Hane
 • 16/10 Välkomstgudstjänst av ny kyrkoherde, Djurö kyrka kl 16. Församlingens körer medverkar
 • 5/11 Minnesgudstjänst på Möja och Nämdö, Nämdökören deltar
 • 26/11 Adventsgudstjänst kl 15, Nämdökören deltar
 • 10/12 Julkonsert?, Nämdö kyrka och Möja kyrka, Möja- och Nämdö kyrkokörer
 • 31/12 Nyårsbön, Nämdökören deltar

Under året läggs musikhändelser och gudstjänster i Nämdö kyrka också upp som evenemang på församlingens öppna facebook-sida.

 


Nämdö kyrka
Foto: Cybis

Sidan uppdaterad 2022-09-22

Nämdö kyrkas musikprogram mm 2022

församlingens hemsida hittar man så småningom gudstjänsterna i församlingens kyrkor.

Församlingstidningens nummer hittar man via länken här! Läs i det senaste, höstnumret, om församlingens nyanställda präst: Linn Fleisher Sjöberg, bofast på Runmarö.

Ge gärna en gåva till insamlingen för ett nytt antependium till Nämdö kyrka. Det var när Annika Wallin, som vid sin pensionering som kyrkvaktmästare i församlingen tackades av, önskade det när hon skänkte hela sin avtackningsgåva som startkapital till ett nytt antependium.

 Klicka på affischen för större bild!

Affischen som pdf här!

Läs mer om församlingens swish-konton här!


PÅSK

Uppståndelsemässa Påskdagen söndag 17 april kl 15

Nämdökören deltar under ledning av Britt Wennberg, vikarierande kantor.

Erland Wennerberg på bas

Präst: Linn Fleisher Sjöberg


VÅRKONSERT - Kristi himmelfärdsdag torsdag 26 maj

Kl 14 i Nämdö kyrka. Nämdökören under ledning av Dan Enberg och Erland Wennerberg på bas
Präst: Linn Fleisher Sjöberg


KYRKOFULLMÄKTIGE/FÖRSAMLINGSDIALOG söndag 12 juni

Möja Prästgård kl 12.30-15.00

Nämdös ledamöter i kyrkofullmäktige (Ö-kyrkan) deltar.


SOMMARGUDSTJÄNSTER i Nämdö kyrka

Söndag 24 juli kl 11, gudstjänst med Yvonne Hallin, kantor: Eva Brink

Söndag 7 augusti kl 15, friluftsgudstjänst vid Kyrknäset på Nämdö med Linn Fleisher Sjöberg och Dan Enberg på dragspel

Söndag 28 augusti kl 11, gudstjänst med Tyska S:t Gertruds församling


SOMMARKONSERTER i Nämdö kyrka, Musik i sommarkväll

Tisdag 5 juli kl 19, Djurö spelmän

Tisdag 19 juli kl 19, 70-talsprogg på kyrkorgel med Errka Petersson (från Högholmen vid Hemskär)

Tisdag 2 augusti kl 19, viskonsert med Embla Hane (från Mörtö)


VÄLKOMSTGUDSTJÄNST - söndag 16 oktober

Församlingens nya kyrkoherde Veronica Lindgren välkomnas.

Sammanlyst gudstjänst i Djurö kyrka kl 16.00


MINNESGUDSTJÄNST med körerna från Nämdö och Möja

Lördag 5 november

Mässa till ljus från mörker av Tormod Tvete Vik

Framförs i Möja och i Nämdö kyrka, orkester och solist


ADVENTSGUDSTJÄNST - lördag 26 november

Nämdö kyrka kl 15, Nämdökören medverkar


JULKONSERT - lördag 12 december

Nämdö kyrka kl 15, Nämdökören medverkar


JULOTTA - söndag 25 december


NYÅRSBÖN - lördag 31 december