Om Nämdökören

I Församlingsbladet nr 1-2019 kan man på sid 8-9 läsa om Nämdökören som 20-årsjubilerar i år.

Nämdökören bildades 1999 av Elisabeth Ringbom, kantor i församlingen och boende på Möja Det skedde på initiativ av Anita Ranebo, lärare i Nämdö skola som på den tiden var igång. Numera repeterar vi efter ett överenskommet schema ca varannan fredageftermiddag. Om isarna breder ut sig i skärgården anpassar vi övningstillfällena efter just isläget, dåligt väder och framförallt mörkret. Därför lägger vi upp ett övningschema i början på varje termin. Repetitionerna äger rum i Nämdö Hembygdsgård och i Nämdö kyrka. Inför Nämdökörens 10-årsjubileum (2009) togs detta foto på kyrktrappan:

Elisabeth, Kajsa, Nilla, Albert, Gunilla med Olle, Erland, Ulf, Anna, Annika, Monica, Lotten, Märta, Inga, Camilla, Maria och Stina

Från starten fram till hösten 2012 var Elisabeth ledare för Nämdökören, längst till vänster på fotot ovan. Efter Elisabeths pensionering anställdes Dan Enberg att axla kantorrollen. Vi sjöng och sjunger både profan och sakral musik och kompades ofta av körmedlemmen Erland Wennerberg på kontrabas. 

Körens 17 medlemmar bor eller är deltidsboende i Nämdöskärgården på fem öar; Nämdö, Jungfruskär, Vånö, Uvö och sen år 2019 även Runmarö. (Körens stämmor består idag av 6 sopraner, 7 altar, en tenor samt 3 basar och det bästa av allt: Vi har alltid plats för fler!

Nämdökören är en kyrkokör i Djurö, Möja och Nämdö församling och när vi framträder vid gudstjänster i Nämdö kyrka är det under namnet Nämdö kyrkokör.
Varje sommar har vi en populär allsångskväll i Nämdö kyrka - Hela kyrkan sjunger.

Skärgårdskören: Nämdökören framträder även tillsammans med Möjakören, som också startades av Elisabeth för mer än tretti år sen och som numera leds av Dan Enberg. De båda körerna kallar sig för Skärgårdskören när man uppträder tillsammans - vilket var Elisabeths idé. Körerna samarbetar även ibland med kyrkokören på Djurö och Djurö spelmän.

Vissa år har Skärgårdskören en allsångskväll på respektive ö. Möja har många musikanter som deltar vid dessa evenemang. På Nämdö är det en av pubkvällarna i Nämdö Hembygdsgård och på Möja har det varit i Möja skola.

År 2013, lade körerna från Nämdö, Möja och Djurö stor energi på musikstycket Volund som sedan framfördes i Djurö kyrka och i Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen tillsammans med musikanter från Djurö Spelmän. Detta år anställdes Sanna Räsänen som kantor med huvudsäte på Djurö och till hösten fick församlingens kantorer och Elisabeth inviga Nämdös nya riktiga kyrkorgel med stor pompa och ståt och efterfest i Nämdö hembygdsgård.

År 2014 blev det mer samarbete mellan församlingens körer. Pingsthelgen framfördes Guds Andedräkt, en nyskriven musikalisk mässa av Liam Lawton i irländsk folkton tillsammans med inhyrda samt lokala musikanter i Nämdö respektive Djurö kyrka. På Nämdö blev framförandet filmad av Katten & Björnen, se här. På sensommaren blev det Möjas tur.

Allsång i hembygdsgården tillsammans med Möjakören publördagen den 5 april och i Nämdö och Möja kyrka vecka 29 (mitt i juli).

Detta år anställdes också Åsa Meurling - komminister - som ny präst då Anna Ortner slutade. Åsa, som bor i Stavsnäs, har sen i höstas valt att göra som några till som bor på fastlandet - börja sjunga i Nämdökören. Fungerar riktigt bra när övningstiderna anpassas efter ordinarie båttrafik eller med inhyrd taxibåt. Man kommer alltid till Stavsnäs efter övningen på ett eller annat sätt.

I december deltog Nämdökören i Möjas julkonsert i Möja kyrka tillsammans med Möjakören. Det var samtidigt en present till Albert och Camilla som tillsammans med medresenärer besökte Roland Svenssonmuseet före julkonserten och väl hemma på Nämdö igen avslutade med fest i Nämdö hembygdsgård, även detta blev filmat av Katten & Björnen, se här.

År 2015 fortsatte samarbetet med öarnas kyrkokörer. På våren blev det dock profant med allsång i Nämdö hembygdsgård då majpuben gästades av Möjakören. Senare i maj hölls en musikgudstjänst i Nämdö kyrka, som inleddes med barndop, med körerna från Nämdö, Möja och Djurö. Efter gudstjänsten blev det lunch för kyrkans personal och medarbetare i Nämdö hembygdsgård.

I juni (samma dag som grovsopshämtningen i Sand) hölls en sammanlyst gudstjänst i Nämdö kyrka som även filmades för TV-produktionen Tro, Hopp & Kärlek där församlingens präst Åsa Meurling medverkade. Nämdökören sjöng men kom inte med i själva TV-programmet (bortklippta alltså). En tisdagkväll i juli deltog körerna från Nämdö och Möja i Nämdö kyrkas allsång med Taube på temat. En regnig kväll där hela 70 glada allsångare mös i en varm kyrka. Favorit i repris på Möja med ännu fler i publiken. Vi kunde också använda oss av Nord/Syd-linjen som körde sin första provsäsong denna sommar.

I september fick församlingens körer tillsammans med en kör från Ålands skärgård åka på körresa till Dublin, Irland. Där framfördes den irländska mässan Guds andedräkt av Liam Lawton i Christ Church Cathedral. Inspelning av musikstyckena av Dan Enberg finns på Youtube här! Väl hemma igen gästades Nämdö av Mellösa församling (där Nämdö kyrkas fina orgel ursprungligen kommer ifrån). Nämdökören och kören från Mellösa gav en konsert i Nämdö kyrka tillsammans med Djurö spelmän en solig söndag i september.

År 2016 testades samtalsgudstjänst sista söndagen i januari, februar och april. Lördag 4 juni hölls försommarkonsert i Nämdö kyrka: Guds vackraste tanke av Atle Burman (text) och Reibjörn Carlshamre (musik) med Nämdö kyrkokör. Flöjt: Patrik Ahlberg, piano: Carl Michael Bergerheim, bas: Erland Wennerberg, allt under ledning av kantor Dan Enberg. (efteråt fortsatte alla till puben i Nämdö Hembygdsgård).

Musik i sommarkväll, tisdagar i juli: Opera Divine, Orgelkonsert med Michael Dierks från Tyska kyrkan, Sång Kontra Bas med Klara Ahlersten (Uvö) och Viktor Widstam, Allsång "Hela kyrkan sjunger" med kyrkokörerna från Nämdö och Möja.

Minnesgudstjänst med Nämdökören på Allhelgona samt adventsmässa 1:a advent.

Julkonsert lördag 17 december - Julkonsert - videoinspelad av Dan Enberg, se här!

Nämdö kyrka kl 14.00 samt Möja kyrka kl 17: Du ljus, du stjärna av Alf Hambe, tonsatt av Hans Kennemark. Medverkande: Möja och Nämdö kyrkokörer, solist: John Kinell, fiol: Bo Karlsson och Gaianeh Pilossian, oboe: Hedvig Marklund, kontrabas: Jonas Olofsson, piano: Britt Wennberg, orgel: Elisabeth Ringbom, textläsning: Gunilla Hansen Bering, dirigent: Dan Enberg, präst: Torbjörn Larsson

Nyårsbön kl 14.00, Präst: Olle Sjöholm Solist: Carl Unander-Scharin

Nämdö kyrkokörmedverkade under ledning av kantor Dan Enberg

År 2017 hade vi helgmålsbön lördagkväll 4 mars, lagom före marspuben i Nämdö Hembygdsgård. Som alltid på Nämdö: Uppståndelsemässa på påskdagen (söndag 16 april).

Lördag 3 juni hölls försommarkonsert med Nämdökören i Nämdö kyrka: Musikgudstjänst med vårens sånger under ledning av kantor Dan Enberg. (Efteråt fortsatte alla till junipuben i Nämdö Hembygdsgård).

De uppskattade musikkvällarna i kyrkan var i år fyra tisdagar i juli: Duo Dialog - Dan Larsson & Magnus Grönlund (kammarmusik för klarinett & gitarr), orgelkonsert med organist Mathias Kjellgren och sopran Karin Lundin, slagverkskonsert med Johan Renman (marimba & trummor). Musikkvällarna avslutades med allsångskväll med församlingen, kyrkokörerna från Möja och Nämdö och Möja dragspelsorkester, allt under ledning av Dan Enberg. Dagen därpå var det allsång i Djurö kyrka med samma gäng och samma allsångsblad.

Sista lördagen i september firade Möja kyrkokör 40 år med att ge en konsert med musikstycken ur den mångåriga repertoaren och som avslutades med Vivaldis Gloria. Medverkade gjorde Barockensemblen Tre Kronor, tenor Carl Unander-Scharin, sopran Tove Nilsson och Lisa Carlioth samt några körmedlemmar från Nämdö. Dirigent Dan Enberg. Hela konserten i Möja kyrka finns på YouTube via Skärgårdsbryggan här!

Minnesgudstjänst med Nämdökören på Allhelgona, samt adventsmässa 1:a advent. Vid båda tillfällena kunde de som ville fortsätta till puben i Nämdö Hembygdsgård på kvällen.

Lördag den 9 december hölls en traditionell julkonsert i Nämdö kyrka där kyrkokörerna från Nämdö och Möja deltog under ledning av Dan Enberg. Efteråt blev det julbordsavslutning i Nämdö Hembygdsgård för körernas medlemmar och kyrkobesökarna (slutet sällskap).

Året avslutades som vanligt med Nyårsbön på själva nyårsafton kl 13. Direkt efter nyårsbönen blev det glädjande nog giftermål som alla kyrkobesökarna fick delta på samt ett antal inbjudna bröllopsgäster från Sverige och England. Efter vigselakten bjöd Nämdökören på "All you need is love" kompad av Dan Enberg på kyrkorgeln.

År 2018 hade vi helgmålsbön, som året innan, lördagkväll 3 mars, lagom före marspuben i Nämdö Hembygdsgård. Onsdag den 14 mars deltog flera från Nämdökören under Biskopsinvitationen i Djurö kyrka då biskop Eva Brunne träffade Värmdös församlingar. Läs brevet från biskopen: Visitationsstämma i Värmdö kontrakt, här!

7 april hölls en församlingsdialog i Nämdö kyrka med kyrkorådet inför sommarens stora exteriöra renovering av kyrkan. Annika Wallin, mångårig kyrkvaktmästare i Nämdö kyrka, är numera pensionerad och avtackades samtidigt. Annika var berättigad till en fin gåva men valde att donera motsvarande summa till ett nytt appendium. Läs mer i Minnesanteckningar från församlingsdialogen här!

Ingen försommarkonsert gavs i år. Krutet lades istället på Möja kyrkas 250-årsjubileum sista lördagen i september. Det blev dock sommargudstjänster och musik i sommarkväll i Nämdö kyrka, trots byggnadsställningar och allt. Sommarens allsång i kyrkan hade tema Bellman (inspirerat av 250-årsjubileet på Möja). Orgelkonsert + fiol stod mor och dotter, Gunnel och Paula, Testad för.

Sista helgen i september var det så dags för årets höjdpunkt: Jubileumskonserten i Möja kyrka på lördagen som avslutades med Förklädd gud, en lyrisk svit av Lars-Erik Larsson med text av Hjalmar Gullberg. Dagen efter gavs Förklädd Gud i Nämdö kyrka. En notis på Skärgårdsbryggan berättar mer utförligt om konserterna på Möja och Nämdö, med länkar till inspelningarna här!

Minnesgudstjänst som vanligt på Nämdö en lördag, Alla helgons dag, med pub på kvällen i hembygdsgården.

Fredagen 16 november, en solig fin dag, drabbades Nämdökören av en tragisk händelse. Vår körmedlem Victor Englund gick i ett hastigt sjukdomsfall bort på sin väg från Orrön till körövningen på Nämdö - mitt i steget. Minnestext och foton från begravningen i Nämdö kyrka den 20 december här!

Livet går trots allt vidare och vi hade Adventsmässa lördagen första adventshelgen (med julbordspub i hembygdsgården på kvällen). Julotta med många kyrkobesökare och året avslutades som vanligt med Nyårsbön i Nämdö kyrka. Denna gång blev det kantor Eva Brink som vikarierade istället för Dan Enberg som insjuknat i vattkoppor.

År 2019 - datum till höger. Under året läggs musikhändelser och gudstjänster i Nämdö kyrka upp som evenemang på församlingens öppna facebook-sida.

Inför årets 20-årsjubileum togs äntligen ett nytt foto på Nämdökören, i Nämdö Hembygdsgård:

Foto: Claes Hansen

Översta raden fr. v: Barbro, Annika, Bitte, Anna, Inga, Monica, Gunilla och Nilla.

Mellersta raden fr. v: Lasse, Mårten, Uffe, Arne och körledare Dan.

Nedersta raden fr. v: Lena och Lotten samt Eva med sina två yngsta: Poppy och Archie.

På bilden saknas Stina och Maria. Foto: Claes Hansen

 


Nämdö kyrka 

Foto: Cybis

Nämdö kyrkas musikprogram mm 2019
församlingens hemsida hittar man gudstjänsterna i församlingens kyrkor.

Nämdö kyrka kommer i sommar att hållas öppen dagligen, från sista helgen i juni till och med första helgen i augusti. Detta sker i samarbetet med Skärgårdsmuseet i Gamla skolan och kyrkan är öppen ca kl 12.30-16.30.


Lördag 2 mars kl 17.00 - Helgmålsgudstjänst

Med Åsa Meurling, Dan Enberg och Nämdökören i Nämdö kyrka. Därefter pub i Nämdö hembygdsgård


Söndag 21 april kl 15 - Påskdagen, Uppståndelsemässa

Med Åsa Meurling, Dan Enberg och Nämdökören i Nämdö kyrka.


Lördag 8 juni Försommarkonsert och 20-årsjubileum med Nämdökören

Nämdö kyrkokör firar 20 år! Kören framför ett axblock av sina favoriter och körpärlor ackompanjerade av kyrkans fina orgeln, piano, flöjt, kontrabas och dragspel. Under ledning av fd körledare Elisabeth Ringbom och nuvarande körledare Dan Enberg.

Kl 15:00 - 16:00 i Nämdö kyrka

Waxholmsbåt från Stavsnäs kl 13.15, framme i Solvik kl 14:00 där man kan ta en fika i lugn och ro före konserten. Åter till Stavsnäs via taxibåt, boka hemresan genom kantor Dan Enberg.

Waxholmsbåt från Saltsjöbaden 09:55 och från Tyresö Trinntorp kl 10:20, framme i Solvik kl 11:45. Åter från Sand kl 18:00 till Tyresö Trinntorp kl 19:35 och Saltsjöbaden kl 20:00


Söndag 7 juli kl 11 - Gudstjänst i Nämdö kyrka, Åsa Meurling

Tema: Sommarens psalmer


Tisdag 9 juli kl 19 - Musikgudstjänst i Nämdö kyrka, Åsa Meurling

Christer Dahlström - Gitarrkonsert


Söndag 21 juli kl 11 - Gudstjänst i Nämdö kyrka, Åsa Meurling

Tema: Gudstjänst för små och stora


Tisdag 23 juli kl 19.00 - Hela kyrkan sjunger i Nämdö kyrka tillsammans med Nämdökören, Åsa Meurling och Dan Enberg samt sångare och musikanter från Möja och Nämdö. Tema Ted & Taube.


Lördag 27 juli kl 15.00 - Musikandakt med Åsa Meurling, präst.

Sång: Klara Ahlersten från Uvö


Tisdag 30 juli kl 19.00 - Musik i sommarkväll i Nämdö kyrka, Åsa Meurling

Orgelkonsert med Sanna Räsänen


Lördag 3 augusti kl 14.00 - Kyrkogårdsvandring

Barbro Bengtsson från Nämdö berättar


Söndag 25 augusti kl 11.00 - Tyska församlingen

Gudstjänst


Lördag 2 november kl 12.00 - Alla helgons dag

Minnesgudstjänst i Nämdö kyrka Nämdökören framför, tillsammans med körsångare från Möja, Requiem op. 48 av Gabriel Fauré under ledning av kantor Dan Enberg.


Även minnesgudstjänst i Möja kyrka, kl 16.00

Fullsatt i båda kyrkorna! Ljudinspelning från Nämdö kyrka, 3 st MP3-filer nedan:

  • Ave Maria av Jakkoo Mäntyjärvi (f 1963), en bön med rötter från 1000-talet. Stycket är ca 2 minuter långt.
  • O livets ljus (O Nata Lux) av Jens Bragdell Eriksson (f 1981). Stycket är knappt 5 minuter långt.
  • Requiem av Gabriel Fauré (1845-1924). Han skrev sitt Requiem runt 1890. Stycket är 36 minuter långt.

Nedan en film, mp4-fil,  filmat i Nämdö kyrka från stativ och som Arne Bengtsson i Nämdökören klippt. För att se hela filmen måste man ladda ner filen på sin dator:


Lördag 30 novemberkl 15.00 - 1:a Advent

Adventsgudstjänst i Nämdö kyrka Nämdökören medverkar under ledning av kantor Dan Enberg. Präst Åsa Meurling


Lördag 14 december Julkonsert med Nämdökören i Nämdö kyrka

Konserten avslutas med ärtsoppa och punch i Nämdö hembygdsgård.


Onsdag 25 december Julotta kl 07.00


Tisdag 31 december Nyårsbön kl 13.00

Nämdö kyrkokör medverkar under ledning av kantor Dan Enberg