Böcker och tidskrifter

Sveriges Segelfartygsförening

Nr 4 2006

Nya bokbåten, som lättare lägger till vid alla bryggor.

BOKBÅTEN kommer till Sands brygga torsdag 19 september 2019 kl 09.45 - 10.45.

OBS! Bokbåten i ny regi från och med 2018:

Kontakt med Bokbåten från och med 2018: Biblioteken i Norrtälje

Kontaktperson: Maria Anderhagen, Biblioteken i Norrtälje, telefon: 0176-713 79, bokbaten@norrtalje.se.

Läs om Norrtälje kommuns övertagande på kommunens hemsida här!

Beställda böcker till Nämdö, som inte kan hämtas ut när bokbåten anländer, tas upp till Nämdö bibliotek för senare avhämtning.