Böcker och tidskrifter

Nya bokbåten, som lättare lägger till vid alla bryggor.

BOKBÅTEN kommer till Sands brygga torsdag 5 oktober 2017 kl 09.45 - 10.45.

Bokbeställningar och önskemål i förväg, eller frågor: Telefon: 08-508 31 091 eller 08-508 31 096 eller E-post här!

Bokbeställningar gör ni så fort som möjligt.

Ju tidigare ni hör av er till bokbåtspersonalen desto större är chansen att tillgodose önskemålen.

Nytt med bokcirkelkasse! Är någon/några på ön intresserade av att bokcirkla? Den här gången provar bokbåten att ta med några bokcirkelkassar. En kasse innehåller fler exemplar av en bok och tips om hur man kan göra när man cirklar och vad man kan prata om kring boken. Kontakta bokbåtspersonalen om ni vill cirkla.

Bokbåtspersonalen nås under bokturnén på 076-12 90 758 OBS! Nytt telefonummer! Hela turlistan, bloggen och en del annat hittas här!

Beställda böcker till Nämdö, som inte kan hämtas ut när bokbåten anländer, tas upp till Nämdö bibliotek för senare avhämtning.

*************

Senaste bokinköpen i underrubriken Allra senaste bokinköpen men även unde Nya böcker.

Låt inte dina tidskrifter stå (eller ligga) hemma och samla damm bara för att de är för bra eller fina för att slänga. Kom med dem till biblioteket istället. Titta i underrubriken Tidskrifter och Länkarvad som finns, nu alltså kompletterad med intressanta länkar. 

2009-02-26

NU ÄR DET VERKLIGEN BOKINKÖP PÅ GÅNG! Stina och Nilla ska till stan på tisdag 3/3 och handla på bokrean. Mer här! 

2008-11-04
Bokinköp på gång.
Styrelsen i Nämdö Hembygdsförening beslutade på mötet den 28 oktober att delar av kulturbidraget föreningen fick i våras ska gå till nya bokinköp. Kom till biblioteket och tipsa om bra böcker.

Lotten har börjat på en lista med önskningar. Maila Lotten här om du vill tipsa om någon ny bok till önskelistan eller om du just köpt och läst en nyutkommen bok (gammal går också bra) som du nu kanske vill skänka till Nämdö bibliotek. 

Har du intressanta fackböcker som du vill skänka till det nyupprättade referensbiblioteket på Nämdö bibliotek? Titta vad som finns nu, här!

Sveriges Segelfartygsförening

Nr 4 2006