Östanviks gård - Nämdö Lantbruk & Entreprenad

www.ostanviksgard.se

Öns lantbruk som håller landskapet på Nämdö och kringliggande öar öppet med sina betande djur (får och kossor).

På Nämdö i hård konkurrens med den alltför stora hjortstammen.

Hemsidan dateras inte upp så ofta. Håll istället koll på facebooksidan där arbetet på gården kan följas.

Till den öppna facebooksidan här!

Foto från gårdsbutiken.