Nämdö brandvärn vid infarten till Nämdö skola i Sand

Nämdö brandvärn tillhär Storstockholms brandförsvar.

Brandvärnets prylar och pumpar finns i en container.

Foto: Nilla Söderqvist, 2023-03-08