Björkviks brygga på Ingarö

Björkviks brygga, på Ingarö, öppen, stängd och öppen för trafik igen!

Björkviks brygga är efter Trafikverkets totalrenovering som startade 2018 öppen för trafik igen.

Björkvik 2019-12-18. Foto: Thomas Carlsson 2019-12-18, foto: Thomas Carlsson

För närvarande, efter Trafikverkets totalrenovering, gäller detta:

Begränsat boggitryck!

Trots att Trafikverket sett till att den statliga bryggan är något större och stabilare (får man väl hoppas, varför skulle den annars totalrenoveras?) är boggitrycket för lastning och lossning med lastbil numera begränsad till 8 ton - motsvarande en tom lastbil. Trafikverket har alltså lagt över ansvaret att lasta och lossa på åkeriföretagen. De vill ju inte riskera något och väljer förstås andra trafikbryggor. (Det har redan hänt).

WÅAB tänker inte återuppta trafiken!

Bryggan är endast avfendrad för större fartyg i trafik samtidigt som WÅAB inte längre tänker trafikera Björkvik. Nu står det visserligen i en notis i nr 49 av Tidningen Skärgården att trafiken ska återupptas i april 2020 - och det som står i tidningen är väl ändå sant? )

Enligt Trafikförvaltningens "T20" (förändringar i kollektivtrafiken under 2020) ska Björkviks brygga inte trafikeras. Skärgårdens Trafikantförening har i samråd med SIKO sänt en skrivelse till TF som bland annat gäller Björkviks brygga. Trafikantföreningens skrivelse 2019-11-23 här!

Bryggans låga del ej anpassad för mindre båtar!

Den låga delen av bryggan, avsedd för mindre båtar att lasta och lossa ifrån, är alldeles för hög och saknar all tillstymmelse till avfendring. Den är alltså direkt farlig då båtarna inte når upp utom möjligtvis vid extrema högvatten.

Nämdöskärgårdens företagare och bofasta har förgäves väntat på en trafikbrygga till ingens nytta!

Med detta resultat kan konstateras att Trafikverket gjort en extremt onödig investering som kanske inte spelar så stor roll för en stor myndighet men som har en avgörande påverkan för alla i Nämdöskärgården som är beroende av Björkviks brygga  och som tålmodigt väntat på att bryggan ska komma i trafik igen. Till ingen nytta har det nu visat sig!

Se Trafikverkets hemsida om Björkviks brygga här!

Allt som står i tidningen är tråkigt nog inte alltid sant. Dementi i nr 50 av Tidningen Skärgården.

Klicka på fotona nedan för större bild.

Notis i Tidningen Skärgården, nr 49-2019 Klipp, Tidningen Skärgården 2019-12-12

Notis i Tidningen Skärgården, nr 49-2019. Bild 2: samma tidning veckan därpå.

Foto: Thomas Carlsson, Vånö Foto: Thomas Carlsson, Vånö

November 2019, foto: Thomas Carlsson, Vånö

Foto: Thomas Carlsson Foto: Thomas Carlsson

April 2019, foto: Thomas Carlsson, Vånö

Björkviks brygga 2020-01-26. OBS! Högvatten