Denna undersida uppdaterades 2021-02-04

NGA / Nämdö Green Archipelago

Utställningslokal i Nämdö skolas entré. Öppen måndagar kl 11-13

Uppdaterad info om arbetet med Nationalparken se Länsstyrelsens sajt


Årsmöte 31 januari 2021

Nämdö Green Archipelago bjöd in till årsmöte, online via zoom, samt med några enstaka platser i Nämdö hembygdsgård och på biblioteket i Nämdö skola.

Datum och tid:

Söndag 31 januari 2021 kl 14.00 - till ca 15.30

Ny styrelse efter konstituerande styrelsemöte 2021-01-31, efter årsmötet:

 • Ordförande: Lotten Hjelm, Jungfruskär (vald av årsmötet, nyval, tidigare ledamot i interimsstyrelsen)
 • Sekreterare: Nilla Söderqvist, Nämdö (omval)
 • Adjungerad kassör: Urban Gunnarsson, SIKO (omval, vald av årsmötet)
 • Vice ordförande: Helena Strömberg, Nämdö, (omval, även utsedd till projektledare för förstudien Nämdö Biosfärområde)
 • Ledamot: Elin Dahlgren, Nämdö (omval)
 • Ledamot: Malcolm Dixelius, Nämdö (nyval, tidigare ordförande i interimsstyrelsen)
 • Ledamot: Yngve Hässler, Nämdö (nyval, även ordförande i Nämdö Fiber)

Övriga funktionärer valda på årsmötet 2021-01-31 för 2021:

 • Revisor: Karin Bergsman, Orrö (nyval)
 • Revisorssuppleant: David Heeroma, Orrö (nyval)

Valberedning 2021:

 • Sammankallande: Inger Erikson, Orrö (omval)
 • Karin Heeroma, Orrö (omval)
 • Stina Molander, Nämdö (omval)

Årsmöteshandlingar (länk till respektive handling, se nedan):

Då föreningen är helt nystartad och ännu inte har medlemmar blev det de som deltog på årsmötet, 22 personer, som utgjorde röstlängden. Ingen förband sig dock att bli medlem.
Snart kommer föreningen att ha sin egen hemsida där alla processer, kursprogram, föreläsningar mm, kommer att finnas. Man ska också snart kontakta föreningen på mejladressen: info@greenarchipelago.se
 

Handlingar från föreningens bildande 2020-09-15:


Info-möte 2020 / onsdag 16 december kl 19.00 - 20.30

Information till alla som vill veta mer om föreningen Nämdö Green Archipelago.
Mötet genomfördes digitalt från Nämdö hembygdsgård via Zoom och spelades in.
Digitalt besöktes mötet av drygt 50 personer och en länk till inspelningen finns nedan.
 

5 frågor, i Skärgården, till Helena Strömberg, projektledare för NGA:s förstudie

17 december 2020, Skärgården nr 51 Klicka för större (och läsbar) bild
 

Här är länken!!!

Till NGA:s informationsmöte den 16 december 2020, som spelades in och nu finns tillgänglig via denna länk här! (Tid: 1 tim 47 min)
NGA kommer snarast att lägga inspelningen på den egna hemsida, som för närvarande är under konstruktion, men har under tiden fått en tillfällig plats på Waldenco-sajten. Tack så mycket för det!
 
Presentationerna nedan:

Foto: BSSC Foto från det största akvariet på BSSC med torskar och störar.

 

Kvällens program onsdag 16 december 2020:

 • Lotten Helm, (Jungfruskär) ordf Skärgårdarnas Riksförbund och v ordf Nämdö Hembygdsförening hälsar alla välkomna till Nämdö Hembygdsgård
 • Malcolm Dixelius (Tjusvik), ordf Nämdö Green Archipelago berättar varför föreningen bildats, presenterar styrelsen samt valberedningen och hur man kan engagera sig/bli medlem.
 • Maria Sjö, Naturvårdsverket samt projektledare för bildandet av Nämdöskärgårdens nationalpark
 • Anders Tysklind, Länsstyrelsen Västra Götalands län och chef för Kosterhavets nationalpark
 • Yvonne Blombäck, kust- och skärgårdssamordnare WWF
 • Andreas Jezek, limnolog på Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
 • Helena Strömberg (Skärvassa), forskare på SLU och projektledare för NGA:s förstudie
 • Anna Björn, enhetschef för Baltic Sea Science Center på Skansen
 • Elin Dahlgren (Gamla Östanvik), forskare på SLU och
 • Stina Molander (Östanviks gård) berättar om kommande kursprogram i NGA:s regi
 • Nilla Söderqvist (Bunkvik), v ordf SIKO samt ansvarar för Nämdö bibliotek - berättar kort om biosfärutställningen i skolans entré samt bibliotekslitteraturen som hör till.
 • Tid för frågor - modereras av Lotten

Varmt välkomna till NGA:s infomöte!


Kontakt / frågor?

Ditt namn

Din e-post

Jag vill ha löpande info om NGA:s verksamhet

Jag vill bli medlem i Nämdö Green Archipelago

Specifiera gärna dina intresseområde inom Agenda 2030-målen

Artiklar och annat som kan inspirera

I SRF:s medlemstidning Vi skärgårdsbor nr 4-2019 finns en artikel från Kökars hållbarhetsarbete - sid 8-9.


Om vår stund på jorden

I samarbete med Nobel Prize Museum. Se den dramatiserade föreläsningen från Dramaten, på SVT Play här!

 • Johan Rockström, professor i global miljövetenskap
 • Regi: Ada Berger / skådespelare: Sanna Sundqvist och Andreas Rothlin Svensson

Föreställningen finns även textad på engelska


Filmen Greta

En svensk dokumentär från 2020, finns på SVT Play, se den här!

Attenborough och massutrotningen

Brittisk naturdokumentär från 2020, finns på SVT Play, se den här!


 

Infomöte 31 maj 2020

INFORMATIONSMÖTE söndag 31 maj kl 13-14.30 vid Nämdö Hembygdsgård, via länk eller livesändning på FB.

För att inleda samrådet om bildandet av Nämdöskärgårdens Nationalpark och evetuellt ett biosfärområde har Nämdö Hembygdsförening bjudit in till ett öppet informationsmöte, söndag den 31 maj. Medarrangör är SIKO, som samlar alla intresseföreningar i Stockholms skärgård.
Mer om Biosfärområde på Naturvårdsverkets hemsida

Vårt närmaste biosfärområdet i öster, Skärgårdshavets Biosfärområde, Åbolands skärgård

Kristianstads Vattenrike, ett biosfärområde som nämns under informationsmötet.
Lotten Hjelm, v ordf i Nämdö Hembygdsförening samt ordf för Skärgårdarnas Riksförbund agerar moderator på plats. Malcolm Dixelius, som var den tilltänkte moderatorn, fanns på grund av coronapandemin med på länk. Övriga talare deltog också på länk, liksom flertalet åhörare.
PROGRAM:
 • 13.00 Mötet startar - i hembygdsgården och på webben
 • 13.10 SIKO berättar och visar film om projekten Skärgårdsflytten och Skärgårdsmentor.
 • 13.25 Göran Blom från Naturvårdsverket redogör för skillnader mellan en Biosfär och Nationalpark.
 • 13.35 Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun Deshira Flankör berättar hur man tänkt sig samrådet med oss Nämdöbor i fråga om Nationalparkens bildande.
 • 13.45 Från WWF, Världsnaturfonden, berättar Yvonne Blombäck på vilket sätt de kan bidra och stötta oss.
 • 13.55 Eva Carly från Kalkberget på Nämdö berättar om en förestående pedagogisk barnomsorg på Nämdö.
 • 14.00 Som avslutning presenterar Malcolm Dixelius det påbörjade projektet Nämdö Green Archipalago - en framtidsvision.
 • 14.10 Frågestund till ca kl 14.30

Foto: Per Fjärdhäll

Samtidigt som infomötet ägde rum fick kossorna på Östanviks  gård en fin båttur till sitt sommarbete på Boskapsö i Villinge-skärgården.

Utställning i entrén till Nämdö skola. Unescos Agenda 2030-målen, Biosfärområden i Sverige, Nämdö Nationalpark, bibliotekslitteratur med fokus på hållbarhet, energi och klimat.

Ungefärlig gräns för Nämdöskärgårds område (den tunna linjen) i Värmdö kommun (den yttre rosa kartgränsen). Området ytterst i sydost, som reda idag är naturreservat, är eventuellt den tänkta gränsen för Nämdöskärgårdens Nationalpark.

Det är Naturvårdsverket som bestämmer var gränsen för den marina nationalparken i Nämdöskärgården ska dras.

Värmdö kommun gör samtidigt en sk omlandsstudie där man ska försöka ta reda på hur kommunens befolkning påverkas av bildandet av nationalparken.

Facebooksidan startades 30 november 2020: @NamdoGreenArchipelago

FN:s Agenda 2030-målen, grafik tre dimensioner