Historik /

Nämdötorp

Text hämtad från hemsidan:

"Uppgifterna på hemsidan Nämdötorp bygger på Ulla Olssons forskning.

   Ulla Olsson föddes 1942. Hon var inte ens ett år när familjen började hyra Sofiehill på Uvö som sommarbostad. Något senare köpte familjen huset.

   Ulla Olsson bodde och arbetade i Stockholm, men var så mycket hon kunde på Sofiehill. Hon älskade stället och jobbade hårt för att hålla trädgården och huset i fint skick.

   Hon ägnade också mycket tid åt att ta reda på mer om torpet. Hon letade i arkiven och tog fram allt hon hittade om de människor som bott och verkat där, sammanställde uppgifterna och skrev berättelsen om Sofiehill.

   Under arbetets gång hittade hon också många uppgifter om de andra torpen på och kring Nämdö.

   Ulla Olsson ville att andra skulle få möjlighet att ta del av hennes forskning. Det är därför den här sidan finns. Den som vill kan fritt använda materialet i sin egen forskning om skärgårdens historia."

 

Det är Ullas dotter Elin Steen som så förtjänstfullt har skapat hemsidan.

Länk till hemsidan Nämdötorp!

 

Ulla Olsson dog 24 april 2016, nedan en fin text i Nämdö Nu nr 37 2016 av Marcus Boldemann

Ulla Olsson, Sofiehill Uvö