Aktuellt: Nämdö Nu nr 43/sommar 2018

De flesta nr av Nämdö Nu finns på Nämdö Hembygdsförenings hemsida här!

I Nämdö Nu nr 33 kan man bl a läsa att Camilla i samband med flytt från Nämdö avgår som redaktör. Tack, Camilla för det goda initiativet som du och Lotten Hjelm drog igång i februari 2004.

33 år på Nämdö och 10 år som redaktör för Nämdö Nu!


Medlemmar i Nämdö Hembygdsförening får tidningen i brevlådan.

Medlemsskap kostar 150 kr per person och år och föreningens konto är
Pg 495 89 99-7 eller Bg 351-2878

Även på SRF:s sajt med flera skärgårdstidningar här!


Nr 38 höstnummer oktober 2016

Att det inte blev något sommarnummer 2015 berodde på många saker, främst tidsbrist men även på grund av datorhaveri som numera är avhjälpt. Redaktionen ber om ursäkt för detta. Det blev alltså bara två nummer 2015.


Att annonsera i Nämdö Nu kostar inte mycket. Vänd dig till redaktionen för kostnadsförslag.
För medlemmar i Nämdö Hembygdsförening är det extra förmånligt.
Artikel
material och annonsunderlag skickas/mailas till redaktörerna:

Inga Winroth Box 37, 130 36 Nämdö eller e-post

Carina Öhman Box 55, 130 36 Nämdö eller e-post

Plats för fler...


Varför inte kika tillbaks i gamla nr av Nämdö Nu?

Alla 42 nr finns i Nämdö Biblioteks referensbibliotek.

Nämdö Hembygdsförenings hemsida under aktuellt hittar man Nämdö Nu i pdf-format fr o m nr 10, april 2007

Sid 1 av Nämdö Nu nr 40