Nämdö skola och bibliotek - historik

Nämdö skola ligger sen hösten 2007 i malpåse. Skolan har varit stängd förr när antalet barn varit för få, men skolan har också haft sina uppsving när det varit fullt av barn, ända upp till och med 9:an.

Tipsa gärna om skolans och bibliotekets historia på Nämdö så fyller vi på den här sidan vartefter.

Maila till: Nilla

En solig vårdag 2006