2021-06-04 / Remissyttrande T22

T22, remissvar 2021-06-04

Nämdöhembygdsförening har per 2020-06-03 lämnat sitt remissyttrande på trafikförändringar 2022 (T22).

Ytterligare skärgårdsrelaterade yttranden: